هرس،کود دهی و سم پاشی

ش2

هرس درختان،چمن و … و ایجاد نمای زیبا از دیگر جذابیتهای یاغ و ویلا می باشد.با چمن آرایی و گل آرایی مناسب می توان یک زیبایی و نمای طبیعی در باغ و ویلا داشت که هنر و سلیقه خود را می پسندد.

در صورت تمایل مشتری این کار توسط نیروهای ماهر انجام خواهد شد بخصوص گل چمن آرایی و گل آرایی هنر و مهارت خود را می پسندد و نتیجه مطلوبی برای زیباسازی باغ و ویلا در پی خواهد داشت.

هرس درختان نیز در کنار تجربه کاری نیاز به داشتن علم و دانش روز دارد و هرس به موقع و مناسب درختان و سایر گیاهانی که نیاز به هرس دارند علاوه بر زیبایی موجب رشد و باردهی بهتر درختان می گردد.

هرس توسط نیروهای ماهر و باتجربه و با هزینه پایین که مورد رضایت مشتری باشد انجام خواهد شد.

کود دهی و سم پاشی نیز از دیگر کارهای ضروری باغ و ویلا می باشد.زمان کود دهی یا سم پاشی و همچنین تعیین نوع آن نیز دانش و مهارت خود را نیاز دارد که توسط کارشناسان با تجربه این کار انجام خواهد گردید.اولویت و تلاش سپاهان سازه بر این است تا از کودها و سم های طبیعی تا حد ممکن استفاده شود تا حدامکان از کودها و سموم شیمیایی استفاده نشود.

تعیین زمان و نوع کود یا سم توسط کارشناس پس از بازدید از باغ یا ویلا انجام می گیرد.